top of page

Daňové poradenství

1. Daňové poradenství pro fyzické osoby a vlastníky firem

2. Daňové poradenství pro právnické osoby

3. Nepřímé daně (DPH, clo

a spotřební daně)

4. Zastupování, správa daní, daňové spory

1. Daňové poradenství pro fyzické osoby a vlastníky firem

Náš specializovaný tým poskytuje poradenství širokému okruhu klientů, včetně významných rodin, podnikatelů, poradců v oblasti, včetně českých nerezidentů či jednotlivců z oblasti sportu

a showbusinessu. Chceme být Vaším jediným místem pro poradenství ve všech aspektech plánování osobních daní.

 

Ať jste úspešným podnikatelem, rentiérem či úspěšným umělcem, často řešíte, jakým způsobem se vypořádat se zdaněním příjmů za zahraničí, jak finančně zajistit své nejbližší a přesunout k nim větší částky bez významného zdanění, jak zajistit bezproblémový chod firem po svém úmrtí nebo pouze po odchodu do důchodu.

Našim klientům pravidelně radíme s:

 • daňově efektivním strukturováním podniků včetně zohlednění zisku a snižování daně z kapitálových výnosů; 

 • strukturováním rodinného bohatství pomocí svěřenských fondů, podnikových či holdingových struktur; 

 • strukturováním pro zájmy soukromého kapitálu; 

 • manželským daňovým plánováním; 

 • daňovým vyšetřováním a spory, včetně jednání s finančními úřady; 

 • komplexní přípravou a podáním přiznání k dani z příjmů jak fyzických, tak právnických osob; 

 • správou majetku včetně důchodového a daňově efektivního investování. 

Danove

2. Daňové poradenství pro právnické osoby

Přeneste Vaši zákonnou povinnost na naše daňové odborníky a zbavte se zbytečné administrativní zátěže. Radíme mnoha českým i mezinárodními společnostem. Náš tým má hluboké znalosti

a zkušenosti z různých odvětví a dokážeme tak obratem reagovat na Vaše potřeby.

 

Obecně daňové poradenství a konzultace

Poskytujeme odborné daňové poradenství tak, aby v co největším rozsahu odpovídalo situaci Vaší společnosti. Navíc považujeme za zásadní zvážit a popsat daňové dopady všech zamýšlených obchodních strategií. Naším cílem je v úzké spolupráci s Vámi minimalizovat daňovou zátěž Vaší společnosti a zamezit případným problémům dříve, než se budou moci projevit.

 

Přiznání k dani z příjmu

Příprava daňového přiznání umožňuje využít velké množství legálních možností úspor, které nesmí být opomenuty. Příprava daňového přiznání vyžaduje velkou spolehlivost podkladových systémů, jednotlivých záznamů a i procesů sestavení přiznání. Spolupráce s námi Vám přinese ověření, zda podkladové materiály zmíněné předpoklady splňují, čímž se vyhnete případným sankcím nebo nadměrné pracnosti pro uvedení materiálu do souladu se zákonnými požadavky. Pomůžeme Vám splnit všechny zákonné požadavky a sestavíme a podáme za Vás přesné daňové přiznání a současně s Vámi budeme řešit jeho dlouhodobou optimalizaci.

3. Nepřímé daně (DPH, clo a spotřební daně)

DPH zaujímá v oblasti daní zvláštní postavení. Byla zavedena jako jednoduchá daň, ale ve skutečnosti může být neuvěřitelně složitá, v neposlední řadě proto, že se neustále vyvíjí. Každá legislativní změna se projeví téměř okamžitě. Stále platí, že nevědomost či nepřipravenost neomlouvá. Plátci si již zvykli reportovat mnoho údajů, avšak ještě není úplně rozšířena prevence

a nastavení procesů (risk management), což může vést k velkým nepříjemnostem.

 

DPH je nejvýznamnější položkou státního rozpočtu na straně příjmů. Právě proto správné nastavení vykazování DPH a nastavení kontrolních mechanismů nejenže může přinést dodatečné úspory na nákladové stránce společnosti, ale především minimalizuje riziko doměrků při stále častějších kontrolách z finančního úřadu.

 

Nabízíme nastavení všech procesů ve vztahu k DPH, tj. od prověrky dosavadních postupů, přes nastavení optimálního vykazování DPH, až po implementaci kontrolních mechanismů (prevenci).

Mezi naše služby v oblasti DPH mimo jiné patří:

 • Analýza a nastavení optimálního vykazování systému DPH

 • Zpracování přiznání k DPH vč. souvisejících výkazů

 • Nastavení kontrolních mechanismů a prevence

 • Zastupování společnosti při kontrole

 • Přeshraniční transakce

 • Úspory na DPH ve zdravotnictví a pro obce či městské části

 • DPH u nemovitých věcí

 • Standardní i skupinová registrace k DPH v tuzemsku i zahraničí

 • Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS)

 • Školení na míru

4. Zastupování, správa daní, daňové spory

Daňová kontrola nemusí být strašákem - plně vás zastoupíme při jednáních se správcem daně. Máme tým kolegů, kteří ve své praxi okusili i stranu správců daně. Jejich znalost a zkušenost, včetně jejich praktické znalosti interních metodických postupů správců daně může výrazně napomoci úspěšnému průběhu daňové kontroly. Ze svých zkušeností doporučí správný postup, v dalších fázích včetně zpracování odvolání.

 

Při řešení daňových sporů chceme minimalizovat dopady na každodenní chod vaší společnosti, stres a náklady. Zajistíme přípravu všech podání, a to v případě potřeby i před správními soudy. Rovněž podáme žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu, případně kasační stížnosti, k Nejvyššímu správnímu soudu.

 

Náš specializovaný tým pro řešení daňových sporů spolupracuje s klienty všech velikostí. Zastupování v daňových sporech v sobě kombinuje požadavky na dobré daňové, ale i právní znalosti. Náš tým sestává ze zkušených právníků a daňových poradců.

Napíšte nám

Napíšte nám 

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám připravíme nezávaznou nabídku a odpovíme na vaše dotazy.

Vedení účetnictví

Nebo se podívejte na naši další oblast služeb – Vedení účetnictví

bottom of page